سرفصل های اصلی که این نشریه پیرامون آنها مقاله می پذیرد:

 •  امتداد اعتباریات در مفهوم قانون 
 •  حقوق و تمدن های بشری                      
 •  روش شناسی حقوق، مبانی و منابع حقوق
 • فلسفه حقوق بشر
 •  فلسفه حقوق مجازات
 •  فلسفه حقوق و اخلاق                            
 •  فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی               
 •  فلسفه حقوق عمومی                              
 •  فلسفه فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه و نظریه های قانون
 • معرفت شناسی و جامعه شناسی حقوق.

-----------------------------------------------------------

عنوان نشریه: فلسفه حقوق

صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم (ع)

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)

انجمن علمی حامی:

عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Philosophy of Law

گروه علمی (موضوعی): علوم انسانی.

زیر گروه: حقوق

درجه علمی: علمی (حوزوی)

تاریخ آغاز اعتبار:  1401

نوع داوری: دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حدود 10 روز

میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقالات: 2 تا 3 ماه، حداقل دو داور 

درصد پذیرش مقالات: 20 درصد

فاصله انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی)                  

نوع نشریه: نشریه علمی

نوع مقالات: پژوهشی و مروری

نوع انتشار:  الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپا الکترونیکی: 8715-2980

شیوه استناددهی: شیوه‌نامه  APA

آدرس وبگاه نشریه: http://phlq.bou.ac.ir/

رایانامه: phlq@bou.ac.ir

هزینه داوری مقاله: ....

هزینه پذیرش نهایی و انتشار:  پس از پذیرش،  نویسنده بایستی ..... هزار تومان بابت پذیرش و چاپ پرداخت نماید.

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه «فلسفه حقوق» تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آنِ نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

نوع دسترسی: دسترسی آزاد به مقالات نشریه «فلسفه حقوق» بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC)

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ): نشریه «فلسفه حقوق» با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب، تمامی مقالات ارسالی به نشریه «فلسفه حقوق» قبل از ورود به فرایند داوری، از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: بازنشر اطلاعات در این نشریه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه، نسبت به أخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتما توسط وی به نشریه ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛

قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1402 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان