تماس با ما

آدرس پستی:  قم- شهرک پردیسان- دانشگاه باقرالعلوم(ع)- دفتر دوفصلنامه فلسفه حقوق.

پست الکترونیک: phlq@bou.ac.ir

شماره تماس:۳۲۱۳۶۰ – ۰۲۵ داخلی 6684


CAPTCHA Image