بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار

نویسنده

هیئت علمی تمام وقت دانسکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

10.22081/phlq.2022.73194

چکیده

از نظر محافظه‌کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان‌ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه‌شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه‌کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه‌کاری در گرو فهم منظومه‌ای به‌هم پیوسته از فهم محافظه‌کاران از جامعه به‌عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان‌ها، قابل تفسیر به نظر می‌رسد. لذا از نظر محافظه‌کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به‌عنوان پدیده‌ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه‌کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می‌نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه‌کاری، نفی شالوده‌ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of the Sanctity of Private Property in the Conservative Philosophy

نویسنده [English]

  • saeed eslamee
Full-time faculty of the Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Chalous Branch
چکیده [English]

For conservatives, private property, like religion, is a sacred institution and a precondition for freedom. In this sense, if the institution of property is harmed in society, it will harm the freedom of human. This paper is a fundamental-theoretical research, with the approach of philosophy of law, tries, by the method of historical sociology, to enumerate and analyze the reasons for the sanctity of property in conservative philosophy and its subjects. According to the researcher, the reasons for the sanctity of private property, in conservative philosophy, depend on the understanding of interconnected systems, in the conservative belief, of society as a spiritual reality, organ, hierarchical, as natural phenomena, derived from the natural difference between human beings. Therefore, according to conservatives, any attempt to create artificial equality in society by denying the sacred institution of private property is an authoritarian act contrary to the principle of freedom. For these reasons, the institution of private property, as an obvious, natural and pre- Social contract phenomenon, such as religion, plays an important and fundamental role in maintaining individual freedom against the state and the continuation of conservative social order and the hierarchy derived from it. Consequently, the denial of private property in conservative philosophy will lead to the denial of the sacred foundations in this school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Property
  • Sanctity
  • Conservative Philosophy
  • Inequality
  • Social Order