نویسنده = سیما حاتمی
مفهوم خیر مشترک حقوق طبیعی جدید در حقوق بین الملل معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22081/phlq.2023.66244.1030

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی


امکان‌سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 189-226

10.22081/phlq.2023.65401.1026

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی