مفهوم خیر مشترک حقوق طبیعی جدید در حقوق بین الملل معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22081/phlq.2023.66244.1030

چکیده

ایده خیر مشترک سابقه طولانی در اندیشه های حقوقی و سیاسی دارد و ریشه آن را می توان در اندیشه های مذهبی کاتولیک از جمله در آموزه های قدیس مسیحی "توماس آکوئیناس" و مکتب حقوق طبیعی یافت. امروزه تعقیب خیر مشترک در نظام حقوق بین الملل در رفع بحران ها و چالش های مشترک کشورها ، اهمیت ویژه ای یافته و به تعبیری حاکمیت قانون ، اقتدار ،عدالت ،احترام به حقوق بشر و تعهدات عام الشمول از زمره خیر های مشترک جامعه بین الملل و در سطح بالاتر جامعه جهانی قلمداد می شوند.در این مقاله، محوریت حقوق طبیعی جدید در نظام معاصر حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و حقوقی و به روش توصیفی ، پرداخته شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه احیای اصول اخلاقی حقوق طبیعی نوین در حقوق بین الملل پوزیتیویستی با گره زدن به آینده مشترک بشر و میراث مشترک بشریت می تواند راه حل مناسبی برای همکاری کشورها در رعایت به تعهدات عام الشمول باشد و الزام آوری این نوع تعهدات را در نظام اراده گرایی حقوق بین الملل توجیه می دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Common Good Concept of New Natural Law Theory in Contemporary International Law

نویسندگان [English]

 • Sima Hatami 1
 • Fatollah Rahimi 2
 • Ehsan Agha Mohammad Aghaee 2
1 Graduate of university of Tehran
2 faculty board of Azad universityy
چکیده [English]

The idea of the common good has a long history in legal and political thought, and its roots can be found in Catholic religious thoughts and teachings, including Thomas Aquinas and the classic school of natural law. Today, the pursuit of common good and benefit in the international law system has become particularly prominent in resolving the common crises and challenges of countries, and in other words, the rule of law, authority and justice, respect for human rights and universal obligations are among the common good of society. This article has been explained such view with a philosophical and legal approach and its importance and the centrality of new natural rights in the contemporary international law system. The revival of natural rights by attempting to the common future of mankind and the common heritage of man can be a suitable solution for the cooperation of countries in complying with universal obligations that are not even members of the treaty subject to this type of obligations and making such commitment and mandatory which justifies obligations in the volitional system of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • natural law
 • Common Good
 • John Finnis
 • Human rights
 • authority

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1402