شماره‌های پیشین نشریه

نشریه فلسفه حقوق یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به عنوان دانشگاه پیشرو و اولین گروه فلسفه حقوق در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث فلسفه حقوق پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فلسفه حقوق  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم فلسفه حقوق را گزارش می دهند می باشد. به منظور احترام به ارزش های اخلاق علمی و حرفه های مقالات این فصلنامه بر اساس استناندارد های علمی مشابهت یابی، بررسی تعارض منافع خواهد شد.

موضوعات مورد بررسی در این فصلنامه علمی به شرح ذیل است:

 • فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی
 • فلسفه فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه حقوق و اخلاق
 • روش شناسی حقوق
 • حقوق و تمدن های بشری
 • فلسفه و نظریه های قانون
 • فلسفه حقوق بشر
 • فلسفه حقوق عمومی
 • مبانی و منابع حقوق
 • معرفت شناسی و جامعه شناسی حقوق

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع) پشتیبانی مالی می شود.

درباره فصلنامه فلسفه حقوق:

 • کشور محل چاپ : ایران
 •  ناشر: انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 •  شروع انتشار: پاییز 1397
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 •  شاپای چاپی:   ----------------
 •  شاپای الکترونیکی: ---------------
 •  قابل دسترسی از: ----------------
 • ضریب تاثیر: -0----------------
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 •   دسترسی قبلی: بلی
 •    زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •  حوزه  تخصصی: فلسفه حقوق
 •  هزینه داوری مقاله:خیر
 • نوع مجله: علمی
 •  دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •  نمایه شده: بلی
 •  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 •  زمان بررسی اولیه: 10 روز
 •  زمان داوری: دو ماه
 •  ایمیل مجله: ---------------------
 •  ایمیل پشتیبان: ------------------------