تماس با ما

نویسندگان و اندیشمندان محترم

برای اتباط با دفتر نشریه «فلسفه حقوق» می تواند از طریق سامانه حاضر و راه­های ارتباطی ذیل با این فصلنامه در ارتباط باشند:

ایمیل جانشین سردبیر:  rafiealavy272@gmail.com

شماره تماس: تلفن : ۳۲۱۳۶۰ ۰۲۵ داخلی 6684


CAPTCHA Image