اصول اخلاقی انتشار مقاله

- ارسال مقاله توسط نویسنده /نویسندگان به منزله آگاهی و پیروی از اصول اخلاقی ذیل است.

_ اصل صیانت از حریم شخصی نویسندگان اقتضاء می کند تا کلیه عوامل فصلنامه اعم از سردبیر، داوران، کارشناس، اعضای تحریریه، متعهد به حفظ اطلاعات شخصی نویسندگان باشند.

- مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده/ نویسندگان آن است و دیدگاه های نویسندگان مقالات، لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.

اصول اخلاقی حاکم بر نویسندگان:

1- نویسنده/ نویسندگان موظف هستند در مقاله خود، شأن پژوهشِ علمی را به لحاظ اصالت ایده علمی، روش، کیفیت ارجاع، منابع معتبر، و ساختار رعایت کنند و مقاله آنان در چارچوب شیوه نامه مذکور در «راهنمای نویسندگان» سامانه فصلنامه باشد.

2- فصلنامه نام مندرج نویسنده/نویسندگان را به منزله نقش اساسی آنان در نگارش مقاله تلقی می کند. بنابراین کلیه مسئولیت حقوقی اثر، مستقیما متوجه نویسنده /نویسندگان می باشد و هیچ گونه اعلام بی خبری از محتوای مقاله، از سوی نویسندگان پذیرفتنی نیست.

3- "نویسنده مسئول" کسی است که در فرآیند تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده دارد. نویسنده مسئول موظف است از اطلاعات صحیح تمامی نویسندگان همکار و درج نام آنان، اطمینان حاصل کند و آنان را به طور کامل در جریان ارسال مقاله به فصلنامه قرار دهد.

4- چنانچه اصالت علمی مقاله مخدوش شود، یا مشکلی از ناحیه حامیان مالی پژوهش به وجود آید، نویسنده مسئول مقاله، موظف به پاسخگویی خواهد بود.

5- مقاله تنها باید به فصلنامه ارسال شود و ارائه همزمان به چند نشریه، یا ارائه مقالات منتشر شده، پذیرش شده و یا در حال داوری در سایر نشریات داخلی یا خارجی خلاف قوانین است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و سریعاً به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش خواهد شد. نویسنده مسئول تنها زمانی که به صورت رسمی از سوی فصلنامه، "عدم پذیرش" و "رد مقاله" را دریافت کند، اجازه خواهد داشت تا مقاله خود را به نشریات دیگر ارسال نماید.

6- مقالات برگرفته از پایان نامه های حوزوی/دانشگاهی در سطوح عالی و تحصیلات تکمیلی باید با هماهنگی کامل استاد راهنما باشد و مسئولیت عدم هماهنگی، مستقیما متوجه نویسنده مسئول است.

7- نویسندگان باید به اصل محرمانه بودن تمامی مراحل ارزیابی، احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و چنانچه به هر دلیل تخلفی احراز شود، فصلنامه از پذیرش و انتشار مقاله جلوگیری خواهد کرد.

  اصول اخلاقی حاکم بر سردبیر:

1- سردبیر متعهد است تا مقاله را تنها از نظر محتوایی بررسی کند و هیچ گونه ملاحظه نژادی، جنسیتی، مذهبی، قومی، و یا جهت گیری های سیاسی نویسنده/ نویسندگان را مدنظر قرار ندهد.

2- سردبیر متعهد است تا کلیه اطلاعات مربوط به مقاله را در تمامی مراحل دریافت، داوری و پذیرش تنها برای نویسنده مسئول و عوامل قانونی فصلنامه با رعایت محرمانه بودن، افشاء نماید.

3- فرآیند داوری در این فصلنامه از نوع داوری بسته و دوسو ناشناس خواهد بود. بنابراین نه داور نویسنده را می شناسد و نه نویسنده از هویت داور مطلع خواهد شد. 

 اصول اخلاقی حاکم بر داوران:

1- داوری مقالات باید به منظور بهبود و ارتقاء سطح مقالات و براساس مستندات علمی و استدلال کافی بوده و تمامی نکات و ایرادات با وضوح و روشنی بیان شود و از اِعمال نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

2- داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد را به سردبیر اعلام نماید.

3- داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند. تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود. به استثنای افرادی که به وسیله سردبیر مجاز شناخته شده اند، نباید شخص دیگری در جریان اطلاعات موجود در مقاله قرار گیرد.

4- اطلاعات ویژه و یا ایده های به دست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

5- داوران موظف هستند از قبول هر گونه مقالاتی که منجر به سوء استفاده از موقعیت مالی یا علمی اشخاص شود و یا روابط مشخص و مشکوکی در آن دیده می شود اجتناب کنند.

6- هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت علمی لازم برای داوری است و یا مشکلات شخصی وی نظیر کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و... می تواند موجب طولانی شدن بیش از حد مرحله داوری گردد، باید صادقانه از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

7- در صورتی که از داوران درخواست شود تا مقاله ای را ارزیابی کنند که قبلاً بررسی و ارزیابی شده است، آنها باید جزییات ارزیابی اولیه را به اطلاع سردبیر برسانند، مگر آنکه مشخص شود، درخواست ارزیابی مجدد توسط آنها مدنظر است.