کلیدواژه‌ها = مجازات
بازخوانی نظری مجازات تبعی با هدف اصلاح عملی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22081/phlq.2024.68287.1051

پیام فروزنده؛ فرید محسنی