کلیدواژه‌ها = تاریخ حقوق
امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 161-186

10.22081/phlq.2022.73197

محمدرضا اصغری شورستانی؛ محمدرضا مرادیان نیری