ضروریات سیاست‌گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده

نویسنده

دکترای مطالعات زنان، گرایش حقوق زن و خانواده در اسلام، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران ، تهران

10.22081/phlq.2023.73763

چکیده

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست‌گذاری‌ آزمون و خطایی دولت‌ها‌ در این وضعیت هشدار‌دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به‌عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده‌ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران آسیب‌شناسی، حقوق خانواده و داده‌های آماری است که به شیوه کتابخانه‌ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع‌گرایانه با آسیب‌های حوزه خانواده و راه‌حل‌یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست‌گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب‌دیدگی خانواده و انتقال داده‌های به‌روز و موثق به نهاد‌های مؤثر در گفتمان‌سازی‌های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت‌های مقدماتی‌ هستند که بدون تأمین آنها، سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی‌بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policy-Making Necessities of the Government Institution in Solving Family Problems

نویسنده [English]

  • Bahjat Al-Sadat Shahrtash
Ph.D. in Women's Studies, field of ‘the Rights of Woman and Family in Islam’, Imam Sadiq University (PBUH), Tehran
چکیده [English]

Analyzing the current situation of the institution of family, this article discusses the effect of the trial-and-error method of the governments’ policymaking in this alarming situation; and criticizes the person-centered view dominant on the intellectual atmosphere of Howza (the Islamic Seminary) and lack of theoretical independence of university regarding family issues. This article emphasizes the strategic role of the government, as the most reliable body responsible for collecting comprehensive information and statistics related to the family institution, and explains the necessity of transferring these data to howza and university in order to update their knowledge of social issues and provide specialized solutions according to the needs of the society. My method in this article is to analyze the opinion of experts in pathology, family law and statistical data collected using a librarian research method. I have mentioned the necessity of facing the harms done to the family in reality, in this article, and finding a wise solution, which should be carried out by the policy-making institutions. One of the preliminary necessities [for government’s policies] is the government's complete and comprehensive statistical information regarding the various factors damaging the family and its different dimensions and transferring the [related] up-to-date and reliable data to institutions effective on the creation of cultural and legal discourses in family, i.e. the howza and the university. Without providing these necessities, the policies of the government concerning the family will not be successful and the strategic goals of the Islamic Revolution of Iran will not be fulfilled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family institution
  • family pathology
  • government policymaking
  • person-centered view
  • family rights
  • strategic goals of the Revolution of Iran
  • comprehensive family information