کلیدواژه‌ها = قانون
خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22081/phlq.2023.74251

فرزاد کیانی


نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 133-150

10.22081/phlq.2023.73765

مهدی عطار کاشانی