نویسنده = مصطفی نصیری
بررسی تأثیر کانت بر تکوین مفهوم «جرم در اندیشه دورکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22081/phlq.2023.74307

مصطفی نصیری