اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 62
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 5991
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5144
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 376 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 239 روز
درصد پذیرش 39 %