کلیدواژه‌ها = طبیعت
روش‌شناسی کشف حقوق طبیعی در نظریه شهید مطهری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 167-188

10.22081/phlq.2023.67119.1037

محمدهادی حاضری؛ محمدهادی حاضری