نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه

نویسندگان

1 استاد سطح عالی حوزه علمیه و استادیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) تهران

10.22081/phlq.2022.73195

چکیده

این تحقیق با تمرکز بر چالش فهم دقیق از موازین اسلامی به عنوان یک مفهوم بنیادین از قانون اساسی آغاز شده است تا نشان دهد فقدان دقیق از یک رویکرد دقیق در نظریه هنجاری دادرسی اساسی چگونه نظام تقنینی ما را در مرحله ابتکار و دادرسی اساسی رنجور نموده است. پس از دقت در موضوع، چالش تحقیق با تمرکز بر نظریه انطباق و ابزار قراردادن خطابات قانونی و قرائتی مستفاد از فلسفه فقه و حقوق از این روش درجه دوم، ثابت شده است که نظریۀخطابات قانونی می‌تواند تمام مؤلفه‌های شکلی قانون را تأمین نموده و تمام ابعاد لازم به عنوان یک نظریۀهنجاری دادرسی اساسی در فقه و سنت حقوق ایران را نیز دارا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Normative Theory of Constitutional Proceedings: Re-reading the Legislative Capacity based on the Theory of Legal Sermons

نویسندگان [English]

  • ehsan rafiealavy 1
  • Mohsen Nowrozi 2
1 High level professor of the seminary and assistant professor of the jurisprudence department of Baqer al-Uloom University
2 montazerezohoor@hotmail.com
چکیده [English]

This study begins by focusing on the challenge of accurately understanding Islamic norms as a fundamental concept of the constitutional law to show how the lack of a precise approach to the normative theory of constitutional proceedings has plagued our legislative system at the stage of initiative and constitutional proceedings. After careful consideration of the subject, the challenge of research by focusing on the theory of compliance and the use of legal sermons and inferred reading from the philosophy of jurisprudence and law through this second-order method, has proved that legal sermon theory can provide all the formal components of law, it also has all necessary dimensions as a normative theory of constitutional proceedings in jurisprudence and tradition of Iranian law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharia Legislation
  • Theory of Legal Sermons
  • theory of the Necessity of Conforming Laws with Sharia
  • Normative Theory of Constitutional Proceedings